Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Enteprenørskap, næringsrådgivning og -støtte
Næringsetablering og -utvikling er et viktig tema for oss som kommune. Vi kan bistå næringsdrivende med rådgivning og støtte til etablering eller utvidelse av bedriften din. Støtte gis over våre kommunale næringsfond. Rådgivning kan avtales med vår næringsrådgiver.

Alle som skal søke næringsfondet skal søke via denne siden: www.regionalforvaltning.no 

Midtre Gauldal kommune har et godt samarbeid med Rennebu kommune om Ungt entreprenørskap. Hvor det blant annet arrangeres en messe for de elevbedriftene som etableres underveis. Gauldal Vgs har gjennom flere år drevet med Ungdomsbedrift (UB), først og fremst på Service og Samferdsel, men også andre studieprogram bruker metoden. Ungdomsbedriftene deltar på fylkesmessa og den interkommunale messa Ung skaperlyst.

Går du med en gründer i magen?
Et lite tips: Start smart

Kontakt:

Næringsrådgiving og entreprenørskap
Knut Magne Lundemo, tlf: 72 40 31 26, kmlund@mgk.no

Kulturbaserte næringer 
Arnfinn Solem, Enhetsleder for Kultur og Fritid tlf: 72403067 arnfinn.solem@midtre-gauldal.kommune.no