Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Tilskudd kulturformål i Midtre Gauldal kommune:

Søknadsfrist 1. april.

 • Kulturmidler

  • Sang og musikk (korps, kor m.m)
  • Barn og unge (ungdomslag, 4H, jakt- og fiskeforeninger m.m)
  • Museum og historielag
  • Idrett (alle idrettslag, pistolklubber m.m)
 • Kulturstipend (inspirasjon for kulturarbeidere)
 • Inkluderingsmidler (utføring av inkluderingstiltak)
 • Aktivitets og prosjektmidler kan søkes om fortløpende hele året (Enkel søknad sendes til postmottak) 

Digitalt søknadsskjema under "lenker". 

Spillemidler 

Søknadsfrist 15. september hvert år. Søknad leveres elektronisk på anleggsregistreret.no

Har ditt lag planer om å søke spillemidler, må kommunen kontaktes før søknad sendes inn. 

Ved spørsmål, kontakt kulturkontoret på mail til monica@mgk.no.