Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Inngangen til Helse og familie

Psykisk helsearbeid og rus skal gi tjenester til personer som har psykiske vansker, er i en krise/vanskelig livssituasjon og/eller har et rusproblem. Tilbudet er primært for ungdom og voksne.

Hva vi kan hjelpe deg med

 • Individuell oppfølging med f.eks samtaler og/eller hjemmebesøk
 • Hjelp med koordinering av tjenester og utarbeidelse av individuell plan
 • Videreformidling til forskjellige frivillige organisasjoner eller støttegrupper som mental helse, LEVE osv.
 • Mestringsgrupper som KIB (kurs i mestring av belastning og stress)
 • Ulike samtalegrupper
 • Dagsenter
 • Fysisk aktivitetsgruppe - Turgruppe med den gode samtalen
 • Psykiatrisk sykepleier ved GSK 
 • Samarbeid med Midtre Gauldal Mental Helse
 • Oppfølging ved rusproblematikk.
 • All oppfølgning tilpasses den enkelte.

Hvordan komme i kontakt

Psykisk helsearbeid er et lavterskeltilbud, det vil si at du kan ta kontakt direkte med oss. Du kan også få henvisning fra lege, NAV mm

Tjenesten er gratis

Hva er pakkeforløp for psykisk helse og rus? - helsenorge.no

Åpningstider:

Sommertid  15. mai - 14. september - kl 8.00 - 15.00
Vintertid      15. september - 14. mai - kl 8.00 - 16.00

Relaterte nettsider

Kognitiv terapi - NHI.no
Brukermedvirkning - Helsedirektoratet
Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon.pdf (helsedirektoratet.no)
Nye apper mot psykiske plager - Helsedirektoratet

Ansatte

Leder
Psykiatrisk sykepleier
Rus koordinator
AKAN kontakt

Ellen Hage 97 08 56 01 elhage@mgk.no
Psykiatrisk sykepleier Åse Marit Sletten 95 97 91 58 ams@mgk.no
Psykiatrisk sykepleier Olga Kjøtrød 95 99 80 38 lolk@mgk.no
Psykiatrisk sykepleier Wivian Hjelmen 90 29 71 75 geb@mgk.no

 

Arnstein Tilseth

90 64 21 92 artil@mgk.no
Hjelpepleier med videreutdanningene:
Psykisk helsearbeid
Rus og psykisk helse
Oddny Fagerbæk 94 83 96 04 ofa@mgk.no

Hjelpepleier med videreutdanning Psykisk helsearbeid

Dagsenter

May Britt Gyløien 97 08 56 04 mbg@mgk.no

Aktivitør med videreutdanningene: 
Psykisk helsearbeid
Rus og psykisk helse

Dagsenter

Gunn Kristin Reitan 97 08 55 62 ger@mgk.no

 

 

Telefon:

Servicekontoret | 72 40 30 00

Ellen Hage | 97 08 56 01 

E-post:
elhage@mgk.no

Adresse:
Rørosveien 11
7290 Støren

Du finner oss i 1. etasje på rådhuset.

Egen inngang til venstre for hovedinngangen. Du kan også bruke hovedinngangen.