Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Frisklivssentralen - en kommunal forebyggende helsetjeneste

Om frisklivssentralen

Livsstilsendring - fysisk aktivitet, kosthold, røykeslutt

Frisklivssentralen gir tilbud om hjelp til livsstilsendring: 

• fysisk aktivitet

• kosthold

• tobakk

Målgruppa er personer som har behov for å endre levevaner. Frisklivssentralen tilbyr hjelp til å starte en endringsprosess og mestring av nye levevaner.

Henvisning

Fastleger, annet helsepersonell og NAV kan henvise til frisklivssentralen, interesserte kan også ta kontakt selv.

Reseptperiode:

Oppfølging gis i utgangspunktet i 12 uker. Perioden starter med en individuell helsesamtale, deretter utarbeides mål og plan for perioden. Helsesamtalene har fokus på å styrke egen motivasjon til endring og oppleving av mestring. 
Dersom fysisk aktivitet er en del av planen, får deltakerne tilbud om å delta i treningsgrupper. Fysioterapeut er tilstede på treningene. 

Tilbud til gravide og nybakte mødre

Frisklivssentralen, fysioterapitjenesten og helsestasjonen har følgende tilbud til gravide og kvinner som har født i løpet av det siste året:

Mandager: kl. 10.30-11.30: Babysvømming. Instruktører fra svømmepartner. Mer informasjon, pris og påmelding: Babysvømming i Størenhallen - Svømmeportalen (learntoswim.no)  
Sted: Støren idrettsarena, svømmehallen.

Tirsdager: kl. 14.00-15.00: Gruppetrening i basseng for gravide med fysioterapeut. Dette er en rygg-/bekkengruppe som også er åpen for andre påmeldte. 
Sted: Støren idrettsarena, svømmehallen. Gratis for gravide.  

Onsdager: kl. 10.30-11.30: Treningsgruppe mor/barn: for nybakte mødre og gravide. Instruktør: Fysioterapeut Mari Sundstrøm, telefon 97662502.
Sted: Støren Fysioterapi ved Bjørgen treningssenter. Dette er et gratis tilbud. 

Babysvømming krever påmelding på forhånd. På de to andre gruppene er det mulig å møte opp uten påmelding. Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål.

Kontaktinformasjon:

Fysioterapitjenesten: 72 40 31 83 / 95 78 65 22

Jordmor Bente Kjelstad på helsestasjonen: 72 40 31 43 / 91 00 96 83

Kristin Myklevoll i Frisklivssentralen: 72 40 31 63 

  

 

Kontaktpersoner i frisklivssentralen Midtre Gauldal kommune:

Tove Endalsvoll  eller Kristin Myklevoll, tlf. 72 40 31 63 
 

Logo Frisklivssentralen i Midtre Gauldal kommune