Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Tilskudd til folkehelsearbeid i Trøndelag

Tilskuddsordningen skal støtte tiltak som fremmer deltakelse i nærmiljøet, trivsel og livskvalitet samt er med og utjevner sosiale ulikheter.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 02.01.23

Illustrasjonsbilde

Frivillige lag og organisasjoner, offentlige og private aktører som hører hjemme i Trøndelag. 

Hvem kan ikke få støtte:

  • Organisasjoner, stiftelser og bedrifter som driver kommersiell virksomhet.
  • Organisasjoner som søker og får tilskudd fra ordningen «Aktivitetstilskudd for kultur og økt samfunnsdeltakelse» kan ikke søke på denne tilskuddsordningen. 

Brukerorganisasjoner oppfordres nå å ikke søke tilskudd fra denne ordningen, men heller søke tilskudd fra ordningen «Aktivitetstilskudd for kultur og økt samfunnsdeltakelse».

Les mer og søk på fylkeskommunens nettsider