Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Åpent møte i formannskapet 22. september

Møtet starter kl 12 på rådhuset. Sakene ser du her.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 19.09.22

logo

Referatsaker er saker som utvalget primært orienteres om, som ikke skal behandles og vedtas i møtet.

Referatsaker:

  • Innspill til Samordnet eierstrategi for ReMidt IKS
  • Referat fra meklingsmøte 16.08.2022 - Brudal hyttefelt II
  • Referat fra meklingsmøte 16.08.2022 - Hundåslåtten hyttefelt
  • Meklingsresultat Gammelvolllia
  • Høring - forslag til endringer i valgforskriften og forslag til forskrifter om valg til kommunestyrer og fylkesting i 2023 i fylker og kommuner som skal deles

Saker til behandling:

  • Tertialrapport 2 2022
  • Endring møteplaner 2022
  • Søknad om dispensasjon for tiltak på 130/56
  • Planbehandling - kommunedelplan Støren 2022 - 2034 - planID: 50272017007 - merknadsbehandling og SLUTTVEDTAK
  • Mulige andre saker.

Formannskapet starter med et åpent temamøte om «eierstrategi Remidt AS – kommunens tilbakemelding», ca 1 time.

Orienteringer

- Rapport om Norsk kylling AS – status overtallige mv v/NAV
- Vurderinger rundt utvalgsstrukturen, møtetidspunkter for politiske møter og situasjon deltakelse/vara, v/ordføreren
- Oppdateringer fra administrasjonen (innledning på saker til behandling, andre forhold)